Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Annuleren
Wanneer je een afspraak wil annuleren vraag ik je dit minimaal 48 uur vooraf te doen. Dit kan je zelf doen via mail of telefonisch. (Whatsapp is het snelst). Bij annuleringen op een later tijdstip word er 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Wanneer je niet komt opdagen zonder te annuleren (no show) word het hele bedrag in rekening gebracht. Dit omwille van wederzijds respect. De gereserveerde tijd kan ik niet meer opvullen. Vaak moet ik cliënten teleurstellen in verband met een volle agenda. Het is dan heel jammer als ik die tijd eigenlijk aan iemand anders had kunnen geven.

Betalingen
Ik beschik helaas niet over een pinapperaat. Hierdoor kan er alleen contact betaald worden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan graag van te voren aangeven.

Hygiëne
Hygiëne vind ik erg belangrijk in de salon. Ik verwacht van jou dat je hier eveneens zorg voor draagt.

Afspraken
Om mijn klanten volledig tot rust te brengen worden er tijdens de behandelingen geen telefonische oproepen aangenomen. Daardoor ben ik telefonisch heel moeilijk bereikbaar. De snelste manier om contact op te nemen is een bericht via Whatsapp. Het is ook mogelijk om een afspraak in te plannen via de website. Toch liever een afspraak op een ander moment? Geef dit tijdig door.

Timing
Graag op tijd op je afspraak zijn. Als je te laat zal zijn gelieve telefonisch contact opnemen.

Aansprakelijkheid
TK Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënte verstrekte onjuiste of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en/of vrijetijdsbesteding.
TK Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegebracht naar de salon. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van TK Beauty zelf.

Garantie
TK Beauty geeft de cliënte vijf dagen garantie op de behandelingen en de producten. Deze garantie vervalt indien:
De cliënte andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
De cliënte de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
Na de behandeling kan de huid een reactie geven, de cliënte word hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
De cliënte het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

Beschadiging en diefstal
TK Beauty heeft het recht om van de cliënte een schadevergoeding te eisen indien de cliënte meubilair, apparatuur of producten beschadigd, Dit geldt ook voor schade aan de ruimte waar TK Beauty is gevestigd.

Behoorlijk gedrag
De cliënte behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënte, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënte de toegang tot de salon te weigeren, zonder verdere opgaaf van redenen.

Scroll naar boven